dijous, 22 d’abril de 2010

Manifest Per l´Educació Pública a Alboraia

(Extret de la veu de la Patacona)
Davant la precària situació en què es troba l’educació pública al nostre poble, gràcies a la ineficàcia i
desinterés mostrats des de fa anys per l’Ajuntament i la Conselleria d´Educació,
MANIFESTEM:
1º El dret a una educació pública de qualitat a Alboraia ha de ser una realitat.
2º Els nostres alumnes necessiten un espai adequat per aprendre i gaudir.
3º Sobren barracons, centres “provisionals” (que es convertixen en eterns) i col·legis públics de nova construcció amb deficiències en les seues instal·lacions.
4º Hem de recuperar les aules de música, biblioteques i altres espais, els quals s’aprofiten ara per emmagatzemar els xiquets que no caben als centres.
5º Volem que tots entengueu que els alumnes, els nostres fills, tenen dret a estudiar en condicions dignes.
6º Tots i totes tenim dret a una formació contínua al llarg de la nostra vida.
7º Recuperem el vertader esperit de l’Escola d’Adults, realitzant tots els cursos i nivells que la societat necessita: Castellà per a Estrangers, Accés a la Universitat, altres idiomes…
Per tot allò, REIVINDIQUEM:
A. Una escola infantil pública de 0 a 3 anys al centre urbà, altra a Saplaya i l’ampliació de l’actual a La Patacona.
B. El nou Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària al centre urbà.
C. Un Institut d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius al centre urbà i l’ampliació de l’actual IES La Patacona.
D. La firma del Conveni Singular entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació perquè el Centre Municipal de “Escola d’Adults” siga realment públic i gratuït.
E. L’acceleració dels tràmits, per part de la Conselleria d’Educació, per aconseguir l’autorització del Graduat en Educació Secundària.
F. Manteniment i millora de totes les instal·lacions educatives públiques existents.
G. Prestació i gratuïtat del servei de transport escolar des d´Infantil fins Batxillerat, Cicles Formatius i l’alumnat de L´Escola d’Adults.
H. Dotar de contingut i competències al Consell Escolar Municipal.
I. Recuperar l’ajuda econòmica a les famílies (“bono escolar”).
J. Garantir la seguretat dels accessos als centres.
Alboraia, abril de 2010
Signem aquest manifest:
La Plataforma per l´Educació Pública a Alboraia


2 comentaris: